PraktIQsan – IQ Kaland

A héten lezajlott az első tehetséggondozó foglakozásunk.

Programunk az óvodás gyermekek tehetségének felismerésével és hatékony fejlesztésével foglalkozik. Komplex tehetségfejlesztő foglalkozásainkat, Gardner többszörös intelligenciaelméletét és a gyerekek egyéni érdeklődésének térképét figyelembe véve dolgozzuk ki. Tehetséggondozó foglalkozásaink alkalmával különös figyelmet fordítunk a gyerekek gondolkodásának, kreativitásának fejlesztésére sok játékkal, játékos feladatokkal, fejtörőkkel.

Tehetségfejlesztés – IQ kaland

Programunk megvalósítása során egy speciális hiányterülettel, az óvodás korosztály tehetségfejlesztésével foglalkozunk. Ebbe a korcsoportba tartozó kiemelkedő képességű gyermekek a legritkább esetben kapják meg a képességeikhez igazodó képzést. A vizsgálatok azt mutatják, hogy 6 éves korig elveszik a legtöbb tehetség, hiszen ha a környezet nem támogatja, adottságaik nem válnak képességé. Az általunk adaptált program az óvodás gyermekek tehetségének felismerésével és hatékony fejlesztésével foglalkozik.

Tehetségazonosítás, de hogyan?

A vizsgálat az óvodás korosztály tehetségazonosítására kidolgozott speciális mérőeszközzel történik.

Mit mér a tehetségazonosító eszköz?

Feltérképezi a Gardneri intelligenciaterületeket:

 • nyelvi,
 • logikai-matematikai,
 • téri-vizuális,
 • testi-kinesztetikus,
 • zenei,
 • interperszonális – társas,
 • intraperszonális – belső,
 • önreflexív működés,
 • praktikus inelligencia.

Rámutat a gyermek érdeklődésének irányaira.

Ki végzi az azonosítást és a fejlesztést?

A vizsgálatot és az azt követő fejlesztő foglalkozásokat, tehetségfejlesztő szaktanácsadó, óvodapedagógus valamint gyógytestnevelő végzi.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

A vizsgálat három részből áll és közel egy órát vesz igénybe.

 • Az óvodások részére nem készíthető írásos kérdőív, teszt, ezért a vizsgálatot egy az életkornak, a játékosságnak, ugyanakkor a szakmai szempontoknak is megfelelő eszközzel végezzük. A felmérés alkalmával használt tárgyak, játékok és az azokkal végzett tevékenységek, feladatok segítségével készítjük el a gyermek egyéni érdeklődésének térképét.
 • Szülői kérdőív segítségével feltérképezzük, mit gondol a szülő gyermeke képességeiről.
 • Egy tulajdonságlista kitöltése alapján kikérjük a gyermek óvónőinek véleményét, hogy mind teljesebb képet kapjunk a „tehetségígéretes” gyermekről.
 • Az így gyűjtött adatok felhasználásával összeállítjuk a gyermekek tehetségfejlesztési programját. Írásos dokumentációt készítünk, amit részletesen megbeszélünk a szülővel.

Mi következik a vizsgálat után?

Megkezdjük a gyermek egyéni érdeklődési térképéhez igazodó tehetségfejlesztő programot az IQ – kalandot. A foglalkozásokat heti egy alkalommal, hat hónapon keresztül tartjuk. A hatékony fejlesztés érdekében mikrocsoportban tevékenykedünk, egy-egy foglalkozás 45, estenként 90 percet vesz igénybe.

Mit takar az IQ – kaland?

Az IQ-kaland egy tehetséggondozó, gazdagító foglalkozásokat felölelő foglalkozássorozat. Mely keretében az átlag feletti képességekkel rendelkező gyermekek, játékos foglalkozások alkalmával bővíthetik ismereteiket.

Tartami elemek:

 • A gardneri „többszörös intelligencia” elméletére alapozva fejlesztjük a gyermek erősségeit.
 • A gyermek tehetségével összefüggő, esetleges gyenge területekkel is foglalkozunk.
 • Speciális tehetségfejlesztő technikákkal ismerkedünk meg.

Oszd meg másokkal is:

Vélemény, hozzászólás?