Foglalkozásaink

IQ kaland – Komplex tehetségfejlesztő program

Komplex tehetségfejlesztő foglalkozásainkat, Gardner többszörös intelligenciaelméletét és a gyerekek egyéni érdeklődésének térképét figyelembe véve dolgozzuk ki. Tehetséggondozó foglalkozásaink alkalmával különös figyelmet fordítunk a gyerekek gondolkodásának, kreativitásának fejlesztésére sok játékkal, játékos feladatokkal, fejtörőkkel.

Játékos Gyerektorna

– Lábboltozat és gerinc prevenciós torna. A lúdtalp kialakulásának megelőzése játékos tornával.
– Mozgáskészség és koordinációs képesség fejlesztése…

Angol Mocorgó

Babamasszázs

Babamocorgó

A foglalkozások felépítését a babák életkorához igazítottuk, ezek a játéktevékenységek felkeltik a baba kíváncsiságát. A foglalkozások mindig egy közös zenével indulnak, amelyre a szülő a gyermekével mozog. Az első részben átmozgatjuk a kicsiket tetőtől-talpig, minden mozdulathoz egy mondókát ismételgetünk, így lesz közös játéka torna. A második részben a baba kíváncsiságát kihasználva különleges tárgyakat adunk, hogy felfedezze azok tulajdonságait, miközben figyelheti társait is. A foglalkozás zárásaként pedig egy közös dallal búcsúzunk egymástól, ahol közelebbről is megcsodálhatják egymást a gyerekek.

Lehetőséget biztosítunk, hogy hasonló korú gyerekek és szüleik rendszeresen találkozzanak. A találkozók alkalmasak a gyakorlatok ismétlésére éppúgy, mint egyszerű beszélgetésekre. Ha a gyermek más picikkel is kapcsolatba kerül, az remek lehetőség a korai szocializációra.

KisMocorgó

Az ölbeli játékok az első játékformák, ahol a szülő ölbe veheti gyermekét játszik vele, szöveget mond, közben érintheti, simogatja, megmozgatja egyes tagjait. Ezek a játékos feladatok hatnak a különböző érzékszervekre (hallás, látás, egyensúly érzék). Az ölbeli játékok mindegyikéhez folyamatos, szövegmondáshoz igazodó, ismétlődő ritmikus érintés vagy mozgás társul.

A foglalkozás alatt hallható ölbeli játékok rövid, népi mondókák, dalok, ahol a kicsiket lovagoltatjuk, csiklandozzuk, hintáztatjuk, dögönyözzük, csúszdáztatjuk, höcögtetjük.

Mocorgóka

A gyerekek szeretnek mozogni. A gyerekek természetes mozgásigényét kihasználva teljesen biztonságos de szórakoztató tornagyakorlatok segítik a picik ruganyosságát, erőnlétét fenntartani. A mondókákkal, dalokkal kísért gyakorlatok a testrészek mozgatása, megérintése és megnevezése közben szerzett tapasztalatok felhasználásával teljesedik ki a „testkép”.

A zenés, játékos mozgásfejlesztő tornára már járni tudó gyerekeket várunk, akik megtapasztalhatják a különböző mozgásformákat. a tornán fontos szerepet kapnak a dalok, mondókák melyek segítségével még izgalmasabbá és változatosabbá tehetjük az együtt töltött időt. A foglalkozásokon speciális mozgásfejlesztő eszközöket használunk.

Mocormóka

Játszóház tánccal, mondókákkal, versekkel, játékokkal és olyan manuális tevékenységekkel, melyek fejlesztik a gyerekek értelmi – érzelmi – szociális képességeit. Mocormóka foglalkozások célja, hogy a szülő kedvet kapjon egy kis otthoni bábozáshoz, énekléshez, ölbeli játékhoz, vagy kézműveskedéshe, csemetéik nagy örömére.

Játékos gyermektorna

Játékos gyermektorna a gyerekek mozgásigényének kielégítését, a mozgás rendszerességét, a mozgásszervek, főleg az izomzat, csontozat egészséges fejlődését szolgálják. A foglalkozások segítenek a hanyag tartás, lúdtalp, kialakulásának megelőzésében, az egészséges testi, lelki fejlődésben.

A foglalkozások elengedhetetlen a játékkártya. A kártyán különböző állatok, növények és tárgyak láthatók ezekre jellemző mozdulatokkal. A képeket látva könnyebb előhívni a hozzá tartozó mozdulatot emlékezetükből. Az órák mozgásanyagát munkafüzet formájában haza is tudják vinni, így otthon is gyakorolhatják, eljátszhatják azokat szülői segítséggel.

Iskolaérlelő

A tanévrendszerű foglalkozássorozat célja, a színvonalas óvodai nevelést kiegészítve, az 5-6 éves gyerekeknek és szüleiknek egyaránt megkönnyítse az iskolakezdést. A foglalkozások során különös gondot fordítunk a mentális, kommunikációs, mozgásos és manuális képességek fejlesztésére, a kapcsolatteremtési és problémamegoldó képességek fejlesztésére, az iskolai taneszközök megismerésére és használatára. Az iskolaérlelőn a kultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás) zökkenőmentes elsajátításához szükséges részképességek fejlesztésére törekszünk.

 
Játszóház Szolgáltatásaink Foglalkozásaink Órarend

Vélemény, hozzászólás?